Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > O nás > Generel
 

Generel

Väčšinou vlastník lesa očakáva od produkcie dreva v lese návrat investícii vložených do svojho lesného majetku - v tomto prípade plní les hlavne funkciu produkčnú. Okrem produkčnej funkcie existujú aj iné dôležité funkcie, ktoré plní les.
 

 
 
Medzi ne patrí napríklad ochranná funkcia na extrémnych stanovištiach alebo rekreačná funkcia v prímestských lesoch. V týchto prípadoch môže byť táto funkcia nadradená produkčnej funkcii. Cieľom hospodárenia v prímestských rekreačných lesoch mesta Bratislava je vytvoriť optimálne podmienky pre rekreáciu obyvateľstva, pri súčasnom zachovaní biologickej diverzity a produkčných schopností lesa a obmedziť negatívny dopad rekreačného využívania lesov na najnižšiu možnú mieru. Tvorba budovania lesoparku vyžaduje predovšetkým zosúladenie požiadaviek obyvateľstva s kapacitou a prírodným charakterom lesného parku, aby jeho využívaním ostalo prírodné prostredie lesného parku zachované, a aby nenastala jeho devastácia. Zosúladenie všetkých týchto požiadaviek a potrieb sa dosahuje pomocou generálneho projektu lesoparku (generelu lesoparku).
 

Odkazy

 
Kontakt: Administrátor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 12.4.2011 / 12.4.2011

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa