Mestské lesy v Bratislave - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Sociální sítě

Facebook

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Mestské lesy v Bratislave
Zelené pľúca Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > O nás > Certifikácia PEFC
 

Certifikácia PEFC / 23-21-04

Kamzík z Drieňovca
Mestské lesy v Bratislave po skončení platnosti certifikátu FSC získali dňa 20.12.2013 rovnako prestížny certifikát PEFC.
Toto osvedčenie č. 4 076 / 2013 potvrdzuje, že Mestské lesy v Bratislave obhospodarujú lesy v súlade s požiadavkami certifikačných kritérií definovaných v dokumentoch „ Slovenského systému certifikácie lesov“ ( SFCS 1002:2009 a SFCS 1003:2009), ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC dňa 28.07.2010.
 

 
 

PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce generácie.
                                                                                                                                                                                                                              
Logo PEFC


PEFC / 23-21-04

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú podnikateľom, spotrebiteľom, vlastníkom a obhospodarovateľom lesa ako i ostatným záujmovým skupinám identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC, aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

Celosvetové požiad
avky vychádzajú z medzinárodne uznaných, dlhodobých a neustále prebiehajúcich medzivládnych procesov a návodov na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov za účelom zabezpečenia súladu s globálne platnými a dohodnutými požiadavkami. Kritéria PEFC sú pravidelne revidované prostredníctvom procesu celosvetových konzultácií, na ktorých sa zúčastňuje verejnosť, podnikatelia, vlády, zamestnávateľské a výskumné organizácie, aby sa vzali do úvahy nové vedecké poznatky, spoločenské zmeny, rastúce očakávania a zapracovali najnovšie postupy praxe.

Prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Viac informácií o PEFC nájdete na: www.pefc.sk alebo http://www.pefc.sk/pefc/pefc

 

 

 

 

Odkazy

 
Kontakt: PaedDr. Jana Znášiková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 2.1.2014 / 2.1.2014

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa